Openingstijden Maandag t/m vrijdag:
 • 7:30 tot 12:30
 • 13:00 tot 17:30
 • Zaterdag
 • 9:00 tot 12:30
 • 13:00 tot 16:00
 • Telefoonnummer 0545-221262

  Stabilisatiecement voor de bouw en infrastructuur

  Duurzaam ondernemen en maatschappelijke ontwikkeling staat bij Nienhuis hoog in het vaandel. Grondstoffen worden schaarser en duurder.

  • Fijnkorrelige gronden kenmerken zich door wisselvallige geotechnische eigenschappen. Het gevolg is dat deze gronden moeilijk te verdichten zijn en daarom veel worden afgevoerd naar stortplaatsen of geluidswallen.
  • Door stabilisatiecement toe te voegen aan fijnkorrelige gronden of secundaire grond/zand maakt Nienhuis de grond weer geschikt voor gebruik. Door deze toevoeging kan de grond weer worden gebruikt bij grondverbetering van een bouwput of voor ophoging van parkeerterreinen, rijwegen en industrieterreinen.
  • Ook kan het stabilisatiecement puur worden toegepast, bijvoorbeeld onder bestrating. Door de eigenschappen van het product is het makkelijk aan te brengen en te verwerken. Door het uitharden van het stabilisatiecement krijg je een sterke fundering opbouw
  Nienhuis Stabilisatiecement
  Placeholder

  Wat maakt stabilisatiecement zo interessant?

  • Hogere draagkracht
  • Makkelijk te verwerken
  • Vervangen van primaire stoffen
  • Het omlaag halen van het vochtgehalte
  • Milieuvriendelijk
  • Duurzaam
  • Stabiliseren van granulaten

  Toepassing

  Cementstabilisatie kan gebruikt worden voor aanvullingen, ophogingen en funderingen van wegen, parkeerterreinen en gebouwen. Tevens ook voor opwaarderen van secundaire grondstoffen. Het product voldoet aan de definitie bouwstof zoals genoemd in art. 1 van het “Besluit bodemkwaliteit”: Materiaal waarin totaalgehalten aan silicium, calcium, of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast.

  Placeholder