Natuurbouw

Beken aanleggen, natuurlijke oevers realiseren of afplaggen van landbouwgrond en omvormen tot natuurgebied. Bij Nienhuis voeren we met regelmaat zulke natuurprojecten uit.

Soms is het noodzakelijk in een gebied aanpassingen te doen, de natuur wordt teruggebracht in de oorspronkelijke toestand. Op basis van de gewijzigde inzichten in de maatschappelijk denken worden projecten uitgevoerd, die er op gericht zijn om betere voorwaarden te scheppen voor herstel of verbetering van natuurwaarden. Aanpassing van waterlopen, aanpassing van taluds of verwijderen van voedselrijke bovengrond zijn hier voorbeelden van. Op dit vlak hebben we al vele projecten gerealiseerd. Deze werken hangen nauw samen met de uitvoering van grondwerk voor andere toepassing. Maar het grondwerk ten behoeve van de natuurbouw vergt specifieke werkwijze.